Om Fjärrkontrollen


Fjärrkontrollen visualiserar uppvärmningskostnader för ett antal olika uppvärmningsalternativ som i dagsläget är:
--> fjärrvärme,
--> bergvärmepump,
--> luft-/vattenvärmepump,
--> pellets.

I dagsläget finns också två 'standardberäkningar' som sker om man inte ändrar några parametrar. Den ena beräkningen förutsätter en typisk villakund med 20 000 kWh/år i värmebehov. Den andra beräkningen förutsätter ett så kallat Nils Holgerssonhus som är ett fördefinierat flerbostadshus med ett värmebehov på 193 000 kWh/år med en given fördelning över året.

Beräkningarna i Fjärrkontrollen utgår från både lokala förutsättningar för orten men även nationella genomsnittsvärden. Exempel på lokalt anpassade parametrar är priset på fjärrvärme och elnät samt även klimatberoende prestanda för värmepumpar. Parametrar som baseras nationella genomsnittsvärden är exempelvis installationskostnad för värmepumpar och pellets.

Om du vill ha en snabb jämförelse, behöver du bara följa stegen för beräkningen och välja de alternativ som är relevanta för just din beräkning. Fjärrkontrollen beräknar då kostnaderna för olika uppvärmningsalternativ och dessa visas som årliga kostnader för uppvärmning.

Om du istället vill justera olika parametrar för beräkningen, görs detta via fliken 'Detaljerad kostnadskalkyl'. Där kan du justera investeringskostnader, prestanda och många andra parametrar.

Om beräkningen i Fjärrkontrollen

Oberoende analys
Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB) som är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar med energi-, avfalls- och miljöfrågor. Vi säkerställer att parametrar som används till beräkningen är så relevanta som möjligt. Förutom årliga uppdateringar av priser justerar vi även investeringskostnader och prestanda för olika uppvärmningsalternativ vid behov.
Titta gärna in på vår hemsida om du vill veta mer: www.profu.se

Fjärrvärme
Förutsättningarna för fjärrvärmekostnader är framtagna i samarbete med det lokala energiföretaget vilket innebär att den beräknade fjärrvärmekostnaden motsvarar verkligt utfall. Det är även möjligt att justera exempelvis effektbehov eller investeringskostnad för att ytterligare anpassa resultatet. För en specifik offert för just din byggnad, kontakta det lokala fjärrvärmeföretaget.

Bergvärme
Investeringskostnaden och prestanda bygger på analyser Profu gjort av aktuella offerter från olika delar av landet men även andra källor som SKVP:s årliga undersökning PULSEN. Beräkningsparametrar är anpassade för ortens klimat och påverkar värmepumpens prestanda. Fjärrkontrollen tar också hänsyn till typ av värmesystem i byggnaden (normalt system med radiatorer eller ett lågtemperatursystem som motsvarar golvvärme) för att spegla exempelvis skillnaden mellan en äldre byggnad och en ny. För en specifik byggnad, kontakta en lokal installatör för en offert.

Elpriset som Fjärrkontrollen räknar med bygger på Profus forskning om framtida elpriser och speglar därför vad elpriset sannolikt blir de närmaste åren. Detta görs för att öka beräkningens relevans då både aktuellt pris och historiskt medelpris kan vara missvisande. Elpriset kan justeras under 'Detaljerad Kostnadskalkyl.'

Luft/Vatten värmepump
Investeringskostnaden och prestanda bygger på analyser Profu gjort av aktuella offerter från olika delar av landet men även andra källor som SKVP:s årliga undersökning PULSEN. Beräkningsparametrar är anpassade för ortens klimat och påverkar värmepumpens prestanda. Fjärrkontrollen tar också hänsyn till typ av värmesystem i byggnaden (normalt system med radiatorer eller ett lågtemperatursystem som motsvarar golvvärme) för att spegla exempelvis skillnaden mellan en äldre byggnad och en ny. För en specifik byggnad, kontakta en lokal installatör för en offert.

Elpriset som Fjärrkontrollen räknar med bygger på Profus forskning om framtida elpriser och speglar därför vad elpriset sannolikt blir de närmaste åren. Detta görs för att öka beräkningens relevans då både aktuellt pris och historiskt medelpris kan vara missvisande. Elpriset kan justeras under 'Detaljerad Kostnadskalkyl.'

Pellets
Investeringskostnaden för pelletspanna baserar sig på typiska marknadspriser. Kostnaden för pellets baserar sig på historiska priser (som typiskt varit stabila) men också Profus utredningar om framtida bränslepriser.

Vill du veta mer om pellets, titta på Pelletsförbundets hemsida.

Kontakt

Har du frågor om Fjärrkontrollen? Kontakta Profu via fjarrkontrollen@profu.se