Välkommen till Fjärrkontrollen

Med Fjärrkontrollen kan man jämföra kostnaden för uppvärmning för ett hus på uppvärmningsformerna fjärrvärme, värmepumpar och pelletspanna.

I Fjärrkontrollen kan man specificera husets förutsättningar vad gäller t.ex. energi- och effektbehov för att kunna få en så rättvisande kostnadsbild som möjligt. Kostnadskalkylen för fjärrvärme är framtagen i samarbete det lokala energibolaget för att bli korrekt. För övriga uppvärmningsalternativ är osäkerheterna större, då exempelvis investeringskostnaden och värmefaktorn för en bergvärmepump varierar från hus till hus beroende på förutsättningarna. Därför finns det möjlighet att justera parametrarna för de alternativa uppvärmningsformerna så att man exempelvis kan lägga in värdena från en offert. Standardvärdena för alternativen representerar ett genomsnittsfall.

Kontaktuppgifter och mer information om Fjärrkontrollen finns i ”Om Fjärrkontrollen” nedan.

Genom att trycka på ”Börja” nedan startar du en guide där du får specificera ditt hus. Du kan även använda genvägarna till vänster för att ta dig mellan guidens olika steg och för att komma till översiktliga och detaljerade resultat.

Börja