Välkommen till Fjärrkontrollen

Med Fjärrkontrollen kan du se vad fjärrvärme kostar för just ditt hus och jämföra denna med kostnaden för några alternativa uppvärmningsformer.

I Fjärrkontrollen har du möjlighet att specificera ditt hus vad gäller t.ex. energi- och effektbehov för att kunna få en så rättvisande kostnadsbild som möjligt. Kostnadskalkylen för fjärrvärme är framtagen i samarbete ditt lokala energibolag för att bli korrekt. För övriga uppvärmningsalternativ är osäkerheterna större, då exempelvis investeringskostnaden och värmefaktorn för en bergvärmepump varierar från hus till hus beroende på förutsättningarna. Därför finns det möjlighet att justera parametrarna för de alternativa uppvärmningsformerna så att man exempelvis kan lägga in värdena från en offert. Standardvärdena för alternativen representerar ett genomsnittsfall.

Kontaktuppgifter och mer information om Fjärrkontrollen finner du i ”Om Fjärrkontrollen” nedan.

Genom att trycka på ”Börja” nedan startar du en guide där du får specificera ditt hus. Du kan även använda genvägarna till vänster för att ta dig mellan guidens olika steg och för att komma till översiktliga och detaljerade resultat.

Börja